လူကြမ်းသရုပ်ဆောင် ဦးမြမောင်

“အလုပ်အကိုင်မရှိတော့ အိမ်မှာကျွန်တော်က အိမ်စောင့် အမျိုးသမီးကတော့ သူများအိမ်မှာ အဝတ်လျော်၊ မီးပူတိုက်ပေါ့” ဆိုတဲ့ လူကြမ်းသရုပ်ဆောင် ဦးမြမောင်”

Read more
error: Content is protected !!