“သြင်္ကန်နဲ့Rock သီချင်းက အလိုက်ဖက်ဆုံးလို့ ပြောပြတဲ့ သျှီ”

“သြင်္ကန်နဲ့Rock သီချင်းက အလိုက်ဖက်ဆုံးလို့ ပြောပြတဲ့ သျှီ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!